margines
Modele RC
Inne
Mierzenie prędkości

PROBLEM:


Chcemy zmierzyć prędkość swojego modelu, a potem porównać swój wynik z wynikami kolegów ;)

ROZWIĄZANIE:


Z problemami dotyczący pomiaru prędkości swoich modeli spotykam się prawie na co dzień. Dla mnie to jest bardzo istotny parametr modelu (latającego, kołowego, pływającego), pozwala nam na porównanie modeli w jakiejś bezwzględnej skali.
Pierwszym pomysłem jaki przychodzi do głowy, to policyjne radary lub radary do mierzenia prędkości piłek (takie jak na kortach tenisowych), spotkałem się z pomysłem, aby do modelu kołowego przymocować licznik rowerowy! - pomysł raczej nietrafiony.

Ostatnio coraz większą popularność zdobywają mobilne urządzenia GPS, odbiorniki stają się coraz lżejsze i mniejsze. Właśnie takie urządzenie możemy włożyć do modelu, jeżeli nie mamy modelarskiego urządzenia rejestrującego przebieg lotu, możemy użyć GPSa turystycznego, samochodowego lub nawet wbudowanego w telefon komórkowy. Wszystkie te urządzenia potrafią zarejestrować maksymalną i średnią prędkość oraz wysokość. Są to już jakieś dane, które możemy analizować. Oczywiście im bardziej uniwersalny GPS, tym wynik będzie mniej dokładny - jednak na amatorskie potrzeby nawet dokłaność rzędu +/- 20% powinna nam wystarczyć.

Jeżeli nie mamy do dyspozycja żadnego z powyższych urządzeń, musimy zdać się na swój spryt, poniżej opisuję metodę, która jest bardzo prosta, ale skuteczna!

Podstawowymi narzędziami, będą:

  • miarka (w dowolnej postaci, może być nawet samochód lub rower z licznikiem),
  • stoper,
  • jeden albo dwóch pomocników,

Narzędzia już mamy, więc możemy zaczynać.
Radzę zacząć od przygotowania modele, gdy upewnimy się, że możemy dzisiaj bezproblemowo latać (ew. jeździć lub pływać), przechodzimy do kolejnego kroku.
Musimy zaznaczyć punkt początkowy (A), pamiętając aby uwzględnić miejsce na rozpędzenie modelu, zaznaczamy również punkt końcowy (B). Dla modeli latających polecam wbić jakieś patyki w ziemię, dla kołowych można narysować linie na ziemi, a dla pływających można pokusić się o jakieś boje. Mierzymy odległość (w linii prostej) pomiędzy A i B i wynik podany w metrach notuje na kartce lub zapamiętujemy.

Wyposażeni w stoper, możemy przejść do pomiaru prędkości. Zadaniem pilota (kierowcy) jest poprowadzić model tak, aby przeleciał (przejechał) od punktu A do punktu B po linii prostej (i stałej wysokości) i ze stałą prędkością (najlepiej maksymalną). Notujemy czas (w sekundach) w jakim nasz model przebył wyznaczoną drogę. Pomiar może dokonać jedna osoba, która stoi w pewnej odległości od punktów A i B i jest w stanie uchwycić moment, w którym model przekroczy te punkty. Czy mogą również mierzyć dwie osoby - jedna stoi w punkcie A i machnie ręką w momencie osiągnięcia punktu A, druga osoba uruchamia w tym momencie stoper i czeka na model w punkcie B., ewentualnie mierzyć czas może pilot/kierowca - aczkolwiek wymaga to juz sporych umiejętności!

Sposób mierzenia prędkości modelu

Po zmierzeniu odległości i czasu (zalecam wykonanie kilku serii, a potem wyliczenia średniej wyników) możemy wreszcie policzyć prędkość naszego modelu. W tym celu korzystamy z wzorów ze schematycznego rysunku. Dzielimy odległość między A i B przez czas przelotu. Otrzymujemy wynik w metrach na sekundę, aby przeliczyć to na kilometry na godzinę, wystarczy otrzymany wynik pomnożyć przez 3,6.

Nasze pomiary na pewno nie będą dokładne, ale wystarczą do wyznaczenia przybliżonej prędkości modelu. Jeśli chcemy otrzymać jak najdokładniejszy pomiar, to powinniśmy odległość między A i B możliwie wydłużyć, ale tak aby nadal można było przebyć ten odcinek po linii prostej. Jeśli odcinek jest dość krótki, to pomiary wykonywane przez jedną osobę powinny być dokładniejsze niż przez dwie.

Zapraszam do wykonywania pomiarów i dzielenia się wynikami!

© Jacek Owczarczak, 2004 - 2010
margines
©2003-2022

góra

róg strony